Lekáreň PharmaTop

starostlivosť o Vaše zdravie

Meranie cholesterolu

UPOZORNENIE: Poskutujeme iba v lekárni na GALVANIHO ul.

UPOZORNENIE: Poskutujeme iba v lekárni na GALVANIHO ul.

Cholesterol je životne dôležitá, nebezpečná substancia (lipid), ktorá sa nachádza v každej ľudskej bunke a v krvi v určitej koncentrácii. Cholesterol sa privádza potravou, ale vytvára si ho aj telo v pečeni. Cholesterol obsahuje veľmi dôležité prvky pre vaše telo. Je podstatnou časťou bunkových membrán a slúži ako východzia substancia pre syntézu mnohých ďalších látok, napr. pri činnosti ľadvín a tvorbe pohlavných hormónov.

 

Pri cholesterole rozoznávame tri druhy:

 

Cholesterol všeobecne = zahrňuje HDL a LDL cholesterol

HDL cholesterol = "dobrý" cholesterol

LDL cholesterol = "zlý" cholesterol

Triglycerid - ďalšia podskupina pri tukoch v krvi

 

Ponúkame Vám presné merania špičkovým prístrojom, ktoré Vám poslúži ako včasné upozornenie pre návštevu lekára alebo úpravu životosprávy pri zvýšených hodnotách.

 

"Dobrý" cholesterol má tú vlastnosť, že odstraňuje nadbytočný cholesterol v krvi, oproti tomu "zlý" cholesterol sa usadzuje hlavne v cievach.

Čím sú vyššie HDL hodnoty vo vašej krvi, o to je to lepšie, lebo pomocou neho sa dá nadbytočný cholesterol mobilizovať a odstrániť.

Aby sme vedeli posúdiť riziko arteriosklerózy (vápenatenie ciev), je teda dôležité, aby sme pri celkovom zvýšení cholesterolu poznali podiel LDL cholesterolu ako aj HDL cholesterolu v našom tele. Pri tom pôsobí čo najnižšia LDL a najvyššia HDL - hodnota pozitívne na riziko predčasnej arteriosklerózy.

 

Meranie je možné získať za 200 vernostných bodov alebo za úhradu ceny spotrebného materiálu (nákupná cena testovacieho pásika bez obchodnej prirážky)

Prevadzkovateľ: PharmatopIII,s.r.o., IČO: 44657382, DIČ: 2022831294, IČ DPH: SK2022831294, Zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 57876/B

Prihlásenie