Lekáreň PharmaTop

starostlivosť o Vaše zdravie

Späť

Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch

Pridané: 21.10.2013 22:01:00 Počet zobrazení: 5874

21 Október 2013

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia a ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok.

ZASTAVENIE DÝCHANIA A SRDCA

 

Príznaky: bezvedomie bez odpovede na oslovenie a zatrasenie, neprítomnosť normálneho dýchania (lapavé, nenormálne dýchanie sa hodnotí ako neprítomnosť dýchania), neprítomnosť známok života (pohyby, prehĺtanie)

 

Postup:
1. uložiť postihnutého na tvrdú a rovnú podložku
2. vykonať 30 stlačení hrudníka do hĺbky 5 cm rýchlosťou100/min
3. zakloniť postihnutému hlavu, upchať mu nos a aplikovať 2 záchranné vdychy
4. pokračovať v oživovaní postihnutého v pomere 30:2 (30 stlačení hrudníka a 2 vdychy)
* Uvedený postup platí u postihnutých po puberte (od 18 rokov).

 

Poznámky:
* Často sa môžeme u postihnutého stretnúť s veľkým vonkajším krvácaním.
* Hrudník stláčať 100x/min, prítomnosť dýchania zisťovať pri záklone hlavy tlakom na čelo a ťahom za bradu.
* Zisťovanie prítomnosti vedomia i dýchania a záklon hlavy treba nacvičiť na modeli.

 

 

VEĽKÉ VONKAJŠIE KRVÁCANIE

 

Príznaky: krv tečie, strieka alebo prerušovane vyteká z rany, príznaky šoku

 

Postup:
1. vytvoriť okamžitý tlak rukou priamo na ranu alebo cez vrstvu obväzu, resp. čistej tkaniny
2. priložiť tlakový obväz
3. znehybniť postihnutého + miesto poranenia nad úrovňou srdca
4. vykonať protišokové opatrenia
5. kontrolovať vedomie a dýchanie postihnutého
6. privolať pomoc
* Tento postup je známy aj pod názvom 5Z: zistiť krvácanie, zatlačiť v rane, zdvihnúť nad úroveň srdca, zabrániť šoku, zavolať ZZS.

 

Poznámka:
* Škrtidlo sa laikmi nepoužíva, tlak v rane je účinnejší ako tlak v tlakových bodoch.

 

 

BEZVEDOMIE

 

Príznaky: žiadna reakcia na hlasné oslovenie, zatrasenie alebo bolestivý podnet

 

Postup:
1. zistiť prítomnosť dýchania a príznakov života (prehĺtanie, kašľanie, pohyby)
2. uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, samozrejme, pri zachovanom dýchaní
3. privolať odbornú pomoc
4. sledovať prítomnosť dýchania a pulzu

 

Poznámka:
* Do stabilizovanej polohy neukladať pri bezvedomí po úrazoch (napr. pri podozrení na poranenie chrbtice).

 

 

ŠOK

 

Príznaky: nekľud alebo spavosť, neostré videnie, smäd, nevoľnosť, studená, bledá a spotená koža, zrýchlené dýchanie

 

Postup:
Vykonať protišokové opatrenia, 5T:
1. ticho (upokojiť)
2. teplo (prikryť dekou
3. tekutiny (ovlažiť pery)
4. tíšenie bolesti (ošetriť)
5. transport (lekár)  

 

zdroj: kurzprvejpomoci.sk

Diskusia

(22 komentárov)
Some side-opening exhaustion suprapubically swings. exepadew 18.2.2019 10:03:09
Compression introverted food-handling greys, mosquitoes. arubafpotp 18.2.2019 09:46:28
In save libido catastrophic, outline. ivakesesarafa 18.2.2019 09:33:13
Tony Tony 16.2.2019 12:50:35
Tony Tony 16.2.2019 05:48:23
Prevadzkovateľ: PharmatopIII,s.r.o., IČO: 44657382, DIČ: 2022831294, IČ DPH: SK2022831294, Zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 57876/B

Prihlásenie