Lekáreň PharmaTop

starostlivosť o Vaše zdravie

Späť

Po úspechu knihy - prichádza CD

Pridané: 29.6.2012 23:03:00 Počet zobrazení: 4484

29 Jún 2012

Po vydaní úspešnej knihy Tajomstvo magického kruhu sa autorka Dagmar Batthyány rozhodla aj pre zvukovú formu diela. Pod rovnomenným názvom uzrelo sveta CD s relaxačnou hudbou a slovom.

 

Krst CD bol unikátny hneď dvakrát. Nosnými kvapkami ho pokrstil svetoznámy koučer, mentor a spíker Mark Dzirasom v lekárni Pharma Top, ktorá toto CD ponúka svojim klientom ako nový prístup k duševnému zdraviu. Vrakúnska lekáreň chce s Dagmar Batthyány aj naďalej spolupracovať, pretože jej majiteľ, pán Horváth, si metódu propagovanú knihou a CD osvojil. Ako sám vraví, veľmi mu to pomohlo. Na CD môžete počuť známe hlasy Petra Sklára, Vladimíra Jedľovského, Dagmar Brisudovej, podfarbené hudbou, ktorú špeciálne vyberal a zostavoval Boro Logan. Všetci zúčastnení sa netaja, že si texty osvojili a radi ich aplikujú v bežnom živote.

 

Krstný otec Mark Dzirasa bol celou udalosťou nadšený a prečo? „Som rád, že môžem byť pri tejto unikátnej udalosti, pretože už dvadsať rokov pracujem v oblasti mentorstva, koučingu, motivátorstva a viem, že najviac treba vždy liečiť dušu. Zdroj skutočného zdravia, požehnania a hojnosti je oslobodiť dušu od toho, kto si čo o nás myslí, kto čo povie na to lebo ono, čo vykonávam, ako žijem. Vo všeobecnosti riešime dookola to isté na celom svete – vzťahy, peniaze a zdravie, možno niekedy v inom poradí. Ale aby som sa vrátil k unikátnosti tejto udalosti – vždy je na človeku, ktorú cestu liečenia, poznávania seba samého si vyberie. Niekto dáva prednosť klasickej ceste prostredníctvom farmácie, iný sa rozhodne pre duchovnú cestu, ktorú ponúkame my s Dagmar. Predstaviť svetu CD s relaxačnou hudbou a slovom, ktoré pohladí dušu práve v lekárni, považujem za niečo, čo je krokom vpred. Spojenie klasickej medicíny s alternatívnymi spôsobmi liečenia je úžasné. Pretože nemôžeme povedať, ktorá cesta je lepšia alebo horšia, považujem za úžasnú udalosť synergiu dvoch svetov.“ Skôr ako Mark prijal úlohu vypraviť toto dielo do sveta, si ho samozrejme vypočul. Prečo prijal úlohu krstného otca? „Prekvapilo ma, ako Dagmar ide vo svojich textoch do hĺbky, pretože som bol pripravený na povrchné dielo, ktoré sa bude distribuovať v sieti lekární, aby to nebolo príliš pre majoritu populácie. Hlboká duchovná znalosť, ktorá vyžaruje z tohto CD ma nadchla. Predaj v lekárni pre mňa osobne znamená obrovskú radosť z nového poznania, ktoré hrá podľa nových pravidiel a nie podľa starých zaužívaných, ktoré sú zväzujúce. Radostná správa je, že svitá skutočne na nový vek.“

Dagmar Batthyány prežívala rovnako radostný deň ako Mark, i keď sa vôbec netvárila ako hviezda popoludnia. Ako teda vnímala tento deň? „Ako veľký deň, pretože sa krstí moje CD, s mojimi textami a po druhé má svoj veľký deň aj lekáreň, kde sa odohráva jeho uvedenie do života.“

Tajomstvo magického kruhu – v čom je odlišné od knihy? Aj na to nám odpovedala samotná autorka: „Jednoznačný rozdiel je v tom, že je to zvuková forma, kde tí, ktorí načítali knihu vložili do nahrávania dušu. Dušu tam vložil aj Boro Logan, ktorý vybral úžasnú hudbu, podfarbil myšlienky a zdôraznil ich. Skvelý počin je to aj zo strany môjho manžela, ktorý úžasne zladil v úlohe režiséra texty s hudbou. Otázka je, prečo práve CD? Ľudia dnes majú skôr čas si vypočuť CD ako čítať knihu a práve im vychádzam v ústrety, hoci sa môže stať to, čo sa stalo pánovi Horváthovi, majiteľovi lekárne. Započúval tak dôsledne, že sa ocitol niekde úplne inde, ako pôvodne chcel. CD vytvára aj nový obzor a je menšie ako kniha, ľahšie prenosnejšie…aj keď ja som za knihy, milujem ich.“

Text: Anna Olvecká

Foto: Boris Džurnák

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre
Prevadzkovateľ: PharmatopIII,s.r.o., IČO: 44657382, DIČ: 2022831294, IČ DPH: SK2022831294, Zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 57876/B

Prihlásenie